Τμήμα Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών - Πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης

Επικοινωνία

Τμήμα Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Βασιλικά Βουτών
700 13 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
+30 281 039 4009
 dimstef <at> materials.uoc.gr